Tablica Szmaragdowa

Jest tu prawdziwe objaśnienie, w które nie można wątpić:

Jako w górze tak i na dole, jako na dole tak i w górze, dla przeniknięcia cudów jedynej rzeczy

Tak oto wszystko powstało z jednego, z myśli jednego,
tak wszystkie rzeczy zostały zrodzone z jednej rzeczy.
Jest to wielkie dzieło stworzenia.

Ojcem jego jest Słońce, matką Księżyc, wiatr wynosił go w swym łonie, żywicielką jego jest ziemia.

Dzieło i przyczyna wszelkiego istnienia jest tutaj.

Siła jego jest zupełna, jeżeli zamieni się w ziemię.

Oddzielisz ziemię od ognia, subtelne od gęstego, ostrożnie
i mądrze.

Wznosi się z ziemi ku niebu, aby zaczerpnąć światła z wysokości i powtórnie zstępuje na ziemię otrzymując siłę wyższych i niższych.
Tak posiądziesz chwałę całego świata.
Odstąpi od ciebie wszelka ciemność.

On jest wszelkiej mocy potężną siłą: zwycięży wszelką rzecz subtelną i przeniknie każde ciało.

Tak został stworzony świat.

I za tym postępują uczeni, a sposób jest tu zawarty.

Dlatego jestem nazwany Hermesem Potrzykroć Wielkim, trzykrotnie wiedzą obdarzony.

To jest zupełne, co powiedziałem o działaniu słońca.

Tabula Smaragdina

Verum, sine mendacio, certum et verissimum:

Quod est inferius est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius.

Et sicut res omnes fuerunt ab uno, meditatione unius, sic omnes res natae ab hac una re, adaptatione.

Pater eius est Sol. Mater eius est Luna, portavit illud Ventus in ventre suo, nutrix eius terra est.

Pater omnis telesmi totius mundi est hic.

Virtus eius integra est si versa fuerit in terram.

Separabis terram ab igne, subtile ab spisso, suaviter, magno cum ingenio.

Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram, et recipit vim superiorum et inferiorum.
Sic habebis Gloriam totius mundi.
Ideo fugiet a te omnis obscuritas.

Haec est totius fortitudinis fortitudo fortis, quia vincet omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit.

Sic mundus creatus est.

Hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum modus est hic.

Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres partes philosophiae totius mundi.

Completum est quod dixi de operatione Solis.