Święta pełni księżyca zwane esbatami

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Wilczy księżyc

— I pełnia —

Pierwsza pełnia w roku, zwyczajowo określana wilczym księżycem, symbolizuje potęgę natury. To czas, w którym nasi przodkowie zmagali się nie tylko z zimnem, ale także z brakiem pożywienia. Jednak głód zaglądał w oczy nie tylko ludziom… Mówi się, że nazwa styczniowej pełni wywodzi się właśnie z zamierzchłych czasów, kiedy skupieni w niewielkie społeczności osadnicy, nasłuchiwali wycia wygłodniałych wilków.

W niektórych opracowaniach dotyczących tradycji lunarnej natrafimy także na teksty, w których pierwsza pełnia określana jest mianem starego księżyca lub nazywana lodową pełnią, co odnosi się nie tylko do zimowej aury, ale także do wyglądu księżyca, który przypomina wówczas lodową bryłę zawieszoną na firmamencie.

Głodny księżyc

— II pełnia —

Głodny księżyc zwany też zimnym księżycem jest drugą pełnią w roku. Nazwa dzisiejszej nocy jest bardzo sugestywna. Symbolizuje ludzką słabość wobec potęgi natury. Dawniej był to czas, w którym przeciągająca się zima powodowała nie tylko głód, ale nierzadko także śmierć. Ludzie i zwierzęta daremnie zmagali się ze śnieżną pogodą utrudniającą zdobywanie pożywienia, podczas gdy zgromadzone na zimę zapasy były już na wyczerpaniu.

Czasem spotkamy się także z określaniem burzowa pełnia, co z pewnością odnosiło się do fali gwałtownych burz, jaki przetaczały się na chwilę przed nadejściem wiosny. Wiszący na nocnym niebie srebrzysty miesiąc, który co chwilę wychylał się zza burzowych chmur, musiał więc robić na naszych przodkach niebagatelne wrażenie.

Robaczy księżyc

— III pełnia —

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Rybi księżyc

— IV pełnia —

Rybi księżyc zwany także jajecznym księżycem to czwarta pełnia w roku. Nazwa wskazuje na rozpoczynający się sezon połowów – niezwykle radosny czas zarówno dla koczowniczych jak i osadniczych plemion. Ponieważ strumienie i rzeki już dawno rozmarzły, ryby były jednym z pierwszych tak obficie dostępnych pokarmów w roku. Oddawano cześć tym wodnym stworzeniom w podziękowaniu, że można się nimi karmić. Przez północnoamerykańskich Indian kwietniowa pełnia bywała nazywana także pełnią kwitnących traw lub po prostu różową pełnią, z powodu wcześnie zakwitających dzikich roślin.

Czasem dzisiejsza noc nazywana jest siewną pełnia, co odnosi się do początku wysiewu pól. Od tej pory przymrozki nie powinny już nawiedzać upraw, choć w praktyce bywa różnie. 

Mleczny księżyc

— V pełnia —

Mleczny księżyc, określany także mianem kwiatowego księżyca, to piąta pełnia w roku. Jej zwyczajowa nazwa nawiązuje do nadchodzącego okresu obfitości, którego pierwsze dni zbiegają się z kwitnieniem wielu ziół i początkiem mleczności zwierząt. Łąki bujnie porośnięte trawami mogły nakarmić zwierzęta, które ponownie obdarzą człowieka pokarmem. Dawniej pasterze i chłopi z utęsknieniem wyczekiwali mlecznej pełni, będącej ostatecznym znakiem końca głodu.

Niekiedy dzisiejszą pełnię określa się również pełnią zajęczą ze względu na ich liczne występowanie. Spotkamy się także z określaniem pełni kukurydzianej, co z kolei wywodzi się z kultury rdzennych Amerykanów. 

Różany księżyc

— VI pełnia —

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Koźli księżyc

— VII pełnia —

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Psi księżyc

— VIII pełnia —

Psi księżyc, nazywany także zbożowym księżycem jest ósmą pełnią w roku. Symbolizuje okres żniw i zbioru plonów. To czas gromadzenia zapasów na nadchodzącą zimę i czas ostatnich ciepłych dni w roku. Ponieważ wieczorna, letnia mgła nadaje księżycowi tej nocy czerwony odcień, pełnię tę określano niekiedy czerwoną. Ma to także związek z nadchodzącym chłodem. 

Znana jest także tradycja nazywania widzianego dzisiaj księżyca pełnią zielonej kukurydzy lub pełnią jesiotrów. Oba określenia pochodzą z kultury północnoamerykańskich plemion i mają związek z momentem dojrzewania plonów oraz okresem rozrodu ryb oraz ich licznym występowaniem w okolicznych wodach.

Żniwny księżyc

— IX pełnia —

Żniwny księżyc, zwany także księżycem plonów jest dziewiątą pełnią w roku. Nazwy te odnoszą się do pory zbiorów. Nieuchronnie zbliża się czas ostatnich żniw, które pozwolą zapełnić spichlerze na okres zimy. Kiedy ziemia stanie się jałowa, tylko rozsądne gospodarowanie zapasami pozwoli przetrwać przenikliwe mrozy. Żniwny księżyc to bardzo jasna pełnia. Dawniej jaśniejący na niebie wrześniowy księżyc pozwalał rolnikom na kontynuowanie zbiorów także po zmroku.

W różnych miejscach na świecie dzisiejszą pełnię nazywano także kukurydzianą lub jęczmienną. Ma to związek z kołem roku rdzennych amerykanów, którym księżyc wskazywał na moment, w którym należało zebrać ostatnie złote kłosy.

Krwawy księżyc

— X pełnia —

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.możliwość śledzenia zwierzyny nocą. Inne nazwy to Księżyc Podróży, Myśliwych i Więdnących lub Obumierających Traw.

Śnieżny księżyc

— XI pełnia —

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Zimny Księżyc

— XII pełnia —

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Niebieski księżyc

— XIII pełnia —

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.